Schedule

Saturday, November 11 Nov3:30pmIndiana HoosiersBuy Tickets
Saturday, November 88 Nov2:30pmat Northwestern WildcatsBuy Tickets
Saturday, November 2222 Nov3:30amMaryland TerrapinsBuy Tickets
Saturday, November 2929 Nov3:30amat Ohio State BuckeyesBuy Tickets